Jinsha Site Museum

Jinsha Site Museum

Jinsha Site Museum

Arkologisk plats med historia på över 3000 år

Jinsha arkologiska plats och Jinsha Site Museum ligger ca 7km från CHENGDU City och öppnade upp 2006. Området är på ca 30ha varav Jinsha Site Museum är 38.000m2 stort och byggt för att skydda och visa upp arkologiska fynd från Jinsha site, som upptäcktes 2001 av slump i samband med byggnation av fastigheter.

Jinsha Site eller gropen som är uppgrävd är helt täckt av en stor huvudbyggnad med högt tak och besökare kan undersöka platsen oavsett väder utomhus. På så sätt liknar den lite TERRAKOTTAARMEN I XIAN, även om det inte alls går att jämföra eftersom det inte finns några speciella föremål i själva gropen. Man får dock gå runt bland utgrävningarna och se hur utgrävningarna går till och varifrån föremålen på museet ursprungligen kommer ifrån. Skyltar och tv-skärmar visar hur föremål grävdes upp just från det stället.

Jinsha Site uppskattas vara 3000 år gammal och det är endast den andra staden från kungadömet Shu som hittats (den andra är Sanxingdui). Totalt grävdes 63 offerplatser, 6000 föremål, över 70 byggnader och 3 kyrkogårdar upp.

 

Det finns tre stora byggnader och området har även ha en stor grön park i området. Man tror att de människor som bodde här ca 3000 år sedan och lämnade gravar och andra fornlämningar var en del av samma kultur som det folk av den tidigare Sanxingdui Site, som ligger ca 50km bort.

Elfenben, guld och jade

Jinsha Site Museum har den högsta andelen antikt elfenben i sitt slag från samma tidsperiod. Bland de uppgrävda elfenbenen finns kompletta elfenben, elfenbenfigurer och elfenben formade i olika former. Jinsha Site är den plats i Kina där man har hittat mest guldföremål jämfört med andra platser från samma tidpunkt. Över 200 guldföremål har hittats, däribland guldfolie, guldmasker, guldbälten, guldlådor och andra guldföremål format till olika djur med mera. Guldföremålen var oftast tillbehör till andra föremål som symboler av rang och guldföremålen är ett bra bevis för den imponerande teknik och fantasi som fanns redan på den tiden.

Ingen annanstans från denna tidsålder har så många jadeföremål grävts upp. Över 2000 föremål av jade i olika former och storlekar såsom jade som en yxa, mejsel, kniv, svärd, spjut, ring, armband med mera. Förutom dessa elfenben, guld och jadeföremål har Jinsha Site även stenstatyer såsom knäböjande stenfigurer, tigerstenar och ormstenar.

Uppdelat i fyra delar

Jinsha Site Museum är uppdelat i fyra delar: Relics Hall, Exhibition Hall, Cultural Heritage Protection Center och Ecologial Garden. I Relics Hall är själva gropen där man kan få en insikt hur miljön såg ut som människorna levde i. Man gräver fortfarande i gropen och det finns upphöjda gångvägar där man kan gå och komma nära gropen.

The Exhibition Hall har fyra våningar varav en under marken. The Exhibition Hall har bl.a. avancerad teknik som hjälper till att bättre förstå och upptäcka Jinsha site men även interaktiva- och multimedia system (bland kinas första) som hjälper till att få föremål och förhållandet mellan olika civilisationer förklarade.

The Cultural Heritage Protection Center är 8000m2 stort och är centrumet för att skydda och studera de kulturella föremål som grävs upp här. Bredvid finns en teater och det finns uppträdanden som berättar om Jinsha kultur som är mycket omtyckt.

Ecological Garden är en mycket vacker trädgård med kinesiska äppelträd, kinesisk sekvoja och andra antika träd.

Förutom dessa tre delar har museet även en 15-minuters 4D film som heter ”Dream back to Jinsha” där man får resa tillbaka 3000 år till Kungadömet Shu och visas varannan timme.

Råd & Tips

Rösterna som finns, t.ex. för att förklara saker och ting är bara på kinesiska och även videon är tyvärr bara på kinesiska så är du mycket intresserad av kinesisk historia rekommenderar vi att hyra en engelsk guide. Dock är skyltarna på engelska.

Var förberedd på att personalen, även vid informationsdisken, talar ingen eller mycket dåligt engelska.

 

Våra paketresor