Kejsarstaden Peking

Kejsarstaden Peking

Det antika Peking – Inner och Outer City

Det antika Peking city delades förr upp i två delar, the outer city och the inner city. Båda delarna låg bredvid varandra men var omgivna av var sin mur och delade en sida av muren (6km). 1436 byggdes bara the inner city muren som är 24km lång. Runt och utanför porten Zhenyangmen (idag Qianmen station) ökade befolkningen och för att undvika attacker från fiender beordrade kejsare Jiajing att bygga en outer city mur. Outer city muren började byggas 1553 och var klar ett år senare och var 28km lång, vilket gjorde totallängden för de båda murarna till 60km.

Muren för inner city var 20 meter tjock vid basen och 12 meter tjock högst upp. The inner city hade sex portar och hade vad som idag är historia platser såsom DEN FÖRBJUDNA STADEN, TIANANMEN, Zhongnanhai, BEIHAI PARK, Zhongshang, JINGSHAN PARK, Imperial Ancestral Temple och Xiancantan.

Kejsarstaden

Kejarstaden, på engelska Imperial City (se bild), låg i ”the inner city” som tillsammans med outer city utgjorde det antika Peking city under Ming- och Qingdynastin med Den Förbjudna staden i dess centrum.

Kejsarstaden fungerade som supportcentrum för Den Förbjudna staden med alla möjliga typer av service, från skydd av vakter, tempel för dyrkning, odla blommor, föda upp duvor till att lagra alla möjliga förnödenheter som användes till vardags av kejsaren, eunucker, konkubiner och tjänstepersonal. Kejsarstaden omgavs av en mur som var 10,5km lång.

Med grund från Yuandynastins kejsarstad så växte området under Mingdynastin för att även omfatta sjöarna Zhongnanai och Beihai och ett stort område bortom det. Kejsarstadens viktigaste plats är naturligtviss Den Förbjudna staden. Till vänster om Den Förbjudna staden ligger Zhongnanhai och Beihai, som är omgivna av kejserliga trädgårdar som var känt som den västra parken.

Det finns sex portar till Kejsarstaden, till söder finns Great Ming Gate (som senare döptes om till the Great Qing Gate, Gate of China). Bakom the Great Qing Gate låg Chengtianmen (som senare döptes om till Tian’anmen. På vardera sida om Tian’anmen låg Left Chang’an Gate och Right Chang’an Gate. Till öster låg Dong’anmen och till väster låg Xi’anmen. Till norr var Houzaimen (som senare döptes om till Di’anmen).

1900-talet och framåt

Efter fallet av Qingdynastin år 1912 tog regeringen för Kinas republik över Kejsarstaden. Zhongnanhai blev för en kort tid Presidentpalats. Kejsartemplen blev en del av Den Förbjudna staden. Beihai och Jingshan blev allmänna platser. Många av de forna templen och kejserliga lagerhusen blev gradvis privata bostäder.

Under en kupp av krigsherren Cao-Kun 1912 blev Dong’anmen Gate förstörd i en brand. 1915 för att förbättra trafiksituationen blev mycket av muren runt Kejsarstaden riven. 1949 blev Folkrepubliken Kina etablerad och under de kommande åren revs Gate of China, Left Chang’an Gate, Right Chang’an Gate, de tre kvarstående östra och västra portarna och Di’anmen. Zhongnanhai blev byggnaden för den nya regeringen.

De enda delarna som finns kvar av muren till Kejsarstaden är porten Tian’anmen och en liten del som finns sydost om Den Förbjudna staden. På östra sidan finns idag även ”The Imperial City Wall Park” som är en vacker naturpark med skulpturer, vattenfontäner som följer längst östra sidan av muren i två kilometer.

Där kan man se delen som är kvar av muren till Kejsarstaden. Parken ligger parallellt med Wangfujing Street fast ett block till väster.

Inner citys mur stod i nästan 530 år men år 1965 revs den för att göra plats för konstruktionen av Beijings 2nd Ring Road och tunnelbanas linje 2. Några fort från Kejsarstaden finns kvar än idag såsom port- och vakttornet vid Zhengyangmen, vakttornet vid Deshengmen och en del av Inner citys mur nära Chongwenmen. Inget av Outer Citys mur finns kvar.

Även om spåren från muren från outer city och inner city i stort sett helt är borta kan man fortfarande tydligt på en satellitkarta se märkning av de båda murarna då breda bilvägar går där nu.

 

Våra paketresor