Resevillkor

Resevillkor

Resevillkor

1. Kan jag köpa ett avbokningsskydd via er? 

Vi samarbetar med Gouda försäkring som kan tecknas i samband med bokningen. Kostnaden för avbokningsskydd är 5% av resans totala kostnad.

Med Goudas avbokningsskydd får du tillbaka hela den försäkrade resekostnaden, helt utan självrisk. Försäkringen täcker bland annat om:

  • du eller andra i ressällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall
  • någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall
  • det uppstår brand eller inbrott i din bostad
  • du blir uppsagd från ditt arbete och ska söka eller påbörja ett nytt arbete
  • du inte kan genomföra en vaccination inför resan pga. medicinska skäl
  • du som student inte klarar din tentamen och därför behöver göra en omtentamen
  • du ligger i skilsmässa

Försäkringen kan endast tecknas och betalas i samband med betalning. Läs Goudas Avbeställningsförsäkring och Broschyr Avbeställning 2016 om vilka villkor som gäller.

2. Kan jag få tillbaka pengarna om mitt mellanlandningsflyg är försenat?

Hela beloppet för den visumfria turen betalas tillbaka om du tecknar försäkringen i samband med bokning, se villkor nedan:

a) Försäkringen gäller när flyget till destinationsflygplatsen i Kina är försenat 60 minuter eller mer, inställt eller omdirigerat till annan flygplats

b) Om hela resan finns på en och samma biljett gäller försäkringen även från biljettens ursprungsflygplats mot händelser som inträffar som orsakar att resenären missar flyget från sista avreseflygplats. I annat fall gäller inte försäkringen om resenären har missat flyget från föregående avreseflygplatser oavsett orsak

c) Försäkringen gäller inte om resenären själv orsakat att flyget från föregående flygplatser missats.

d) Inbetalat försäkringsbelopp betalas ej tillbaka

e) Beställd tur får inte till någon del nyttjas

f)  KinaUpplevelser reserverar sig rätten att använda force majeure

3. Reseförsäkring under resan

I alla hemförsäkringar ingår en reseförsäkring som gäller i 45 dagar. Hemförsäkringens reseskydd ger ersättning för de viktigaste skadehändelserna som kan inträffa på en resa, till exempel för sjukvårdskostnader om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Dessutom för sjuktransport hem om det blir nödvändigt. Akut tandvård kan också ersättas upp till ett visst belopp. I grundskyddet ingår också alltid ett egendomsskydd som ger ersättning för stölder upp till ett visst maxbelopp. Hör gärna med ditt hemförsäkringsbolag om vilket reseskydd som gäller för er.

4. Kan jag boka av resan?

Mellanlandningsturer och dagsutflykter

Resenären har rätt att avbeställa mellanlandningsturer, skräddarsydd resa och dagsutflykter enligt följande.

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före utflykten startar behåller vi 10% av totalsumma. Vid avbokning därefter, men tidigare än 14 dagar före utflykten startar behåller vi 25% av totalsumma. Vid avbokning därefter, men tidigare än 8 dagar före utflykten/guidning startar behåller vi 50% av total summa. Vid avbokning inom 8 dagar före utflykten startar behåller vi 100% av total summa.
Avbokning tas emot endast via mail, kontakt@kinaupplevelser.nu. För din trygghet bör du även försäkra dig om att få ett bekräftelsemail på avbokningen.

5. Pris och avtalade tjänster

Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i hemsidan, katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingå.

KinaUpplevelser reserverar sig för att priset kan höjas under stora kinesiska helgdagar såsom kinesiska nyåret och nationaldagsfirandet, detta då bl.a. flyg och hotell ofta höjer sina priser.

Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rätt att ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen. Enkelrumstillägget varierar beroende på resa.

6. Betalning

Alla resor kan betalas med faktura (14 dagar kredit) eller kort. Betalningarna hanteras av Billmate, www.billmate.se. Anslutningen till Billmate sker över en krypterad förbindelse.

Väljer du att betala med faktura, tillkommer 50 kr som administrationsavgift. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift på 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 11 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Viss information som Billmate tar del av kan komma att användas i marknadsföringssyfte men behandlas alltid i enlighet med personuppgiftslagen.

Efter mottagen beställning kommer din personliga resekonsult att kontakta dig. Ni informeras då om vilka dokument vi behöver från er för att kunna boka flyg, ansöka om visum och boka hotell etc.

Mellanlandningsturer och dagsutlfykter kan inte betalas med Billmate om det är närmare än 14 dagar till inresa till Kina. Kontakta oss om ni från idag ska resa in i Kina inom 15 dagar.

7. Avtalets ingående

Avtalet blir bindande för parterna, när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i enlighet med avbokningsvillkoren

10. Lokalguider

KinaUpplevelser anlitar endast lokala turguider som har lång erfarenhet och har gått officiella turismutbildningar samt har guidetillstånd. I de flesta städerna finns bara engelsktalande turguide tillgängligt, förutom i Beijing där vi använder både svensktalande och engelsktalande turguider.

11. Personuppgifter hantering

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i ett kontaktformulär, prenumerera nyhetsbrev eller bokning av resa behandlas av Private Travel Sweden AB för förberedelse och administration av den berörda tjänsten. Personuppgifterna lagras och utgör underlag för marknads- och kundanalyser samt för marknadsföringsändamål. Denna lagring och användning av uppgifterna görs endast av Private Travel Sweden AB, och uppgifterna kommer ej att lämnas vidare till tredje part annat än där så är nödvändigt för genomförande av resa eller arrangemang.

Private Travel Sweden AB följer Datainspektionens rekommendationer och råd om GDPR – Dataskyddsförordningen.

KinaUpplevelser/Private Travel Sweden AB förbehåller sig rätt att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar i uppgifter på denna webbplats. KinaUpplevelser förbehåller sig också rätt att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för dessa resor.

Våra paketresor