Visum

Vilka dokument behöver jag för att ansöka om visum?

Läs nedan och se vilka dokument du behöver för att ansöka om visum. Om du har en annan nationalitet på ditt pass gäller andra regler, läs mer längst nedan.

1. E-visum/gruppvisum till Kina 

 1. Efter du har beställt ditt visum, kommer vi att maila dig inom 24h (vardagar) om att skicka in alla resenärers passkopior, flygbiljetter och hotellbekräftelse/inbjudningsbrev. Alternativt skickar du in din ansökan direkt via vår andra hemsida. https://www.visumtillkina.se/ansokningsformular/

2. Passkopior: Hela sida 2 och 3 i passet måste synas på en och samma bild (ingen del får vara täckt) och vara i pdf eller jpg/jpeg.

 • Vid scanning: Scanna in era pass i upplösningen minst 300 dpi och färg. Storleken får dock inte vara större än 1 MB.
 • Vid fotografering (mobil/kamera): Fotografera sida 2 och 3 vertikalt i hög upplösning. Storleken får dock inte vara större än 1 MB.

3.  Flygbiljetten: Flygbiljetterna in och ut från Kina måste ha samtliga passagerares namn, flyginformation och bokningsnummer.

4. Hotellbekräftelse/inbjudningsbrev: Hotellbekräftelse för hela vistelsen måste bifogas. Bor ni hos vän eller släkt, räcker det med att skriva ett word-dokument på engelska om att ni ska bo hos er vän/släkt, under vilken tidsperiod samt ange en fullständig boendeadress.

Viktigt att veta:

 • För E-visum/gruppvisum krävs det att minst två personer reser tillsammans både in och ut ur Kina. Om det för en person i gruppen uppstår förhinder, då kan de övriga i gruppen resa ändå. 
 • Ditt pass måste vara giltigt i minst sex månader efter inresan till Kina.
 • Er vistelse i Kina (fastlandskina) får inte vara längre än 20 dagar. Hongkong, Macau och Taiwan räknas inte som fastlandskina och eventuell vistelse där ska inte räknas in i vistelsedagarna i fastlandskina.

Vi skickar ut en bekräftelse inom 48h (vardagar) efter att vi mottagit er ansökan om visumets utfärdande.

Beställ ditt visum här

Alla typer av visum listade nedan måste postas in med rekommenderat brev tillsammans med alla nödvändiga dokument till vårt kontor:

Postadress: Private Travel Sweden AB, Måttbandsvägen 12,  18766, Täby

Kontrollera noggrant att alla dokument är kompletta och underskrivna samt att ansökningsformuläret och personbilden tagits enligt reglerna för att undvika onödig fördröjning av hanteringstid hos kinesiska ambassaden.

2. L-visum/Turistvisum till Kina

Steg 1: Beställ ditt visum via denna sida. Efter mottagen beställning mailar vi dig inom 24h (vardagar) om att posta nedanstående dokument.

 • Ditt pass i original. Ditt pass måste vara giltigt minst sex månader efter inresan till Kina. Passet får inte vara trasigt, sprucket eller vattenskadat.
 • Kopia på id-sidan av ditt pass.
 • En komplett ifylld blankett. Du behöver fylla in blanketten online via länken här och sedan skriva ut. Du behöver inte boka tid själv. 
 • Ett nytaget personfoto (likt passfoto/körkortsfoto). Visumenheten har strikta regler för fotot, se regler här.
 • Kopia av fullständig E-flygbiljett/flygbokning ToR.
 • Kopia av hotellbokning på minst hälften av vistelsen eller hela vistelsen.
 • Resplan. Skriv på ett papper t.ex. med worddokument på engelska vad du ska göra i Kina och under vilka datum

För turistvisum för en eller två inresor (single eller double entry) kan man max få beviljat en vistelsetid på 60 dagar per inresa. Vid ansökan av två inresor (double entry) måste du bifoga flygbiljetterna för båda inresorna.

Om du har en inbjudan från en kinesisk resebyrå behöver du inte bifoga flygbiljett, hotellbokning eller resplan. I inbjudan måste det i dokumentationen från den kinesiska resebyrån framgå:
1) Varje resenärs fullständiga namn, kön, födelsedatum och passnummer.
2) En detaljerad resplan för din resa såsom ankomstdatum och avgångsdatum, stad/städer som ska besökas, boendens arrangements etc.

3) Information om resebyrån såsom företagsnamn eller kontaktperson, kontaktnummer, officellt stampel av företaget, signatur av legal respresentative eller individuell).

Som turist kan man inte ansöka om multi-entry.

Beställ ditt visum här

3. M-visum/Affärsvisum till Kina

Steg 1: Beställ ditt visum via denna sida. Efter mottagen beställning mailar vi dig inom 24h (vardagar) om att posta nedanstående dokument.

Observera att det är bara vid inbjudan från ett kinesiskt företag som man få visum på max 6 månader.

En särskild myndighetsinbjudan gäller om man ska få visum på 12 månader. Har du inte en sådan särskild inbjudan ska du inte kryssa i ”12 månader” på blanketten. Gör du det kan det leda till att hanteringstiden av din ansökan förlängs.

 • Ditt pass i original. Ditt pass måste vara giltigt minst sex månader vid ansökningstillfället. Passet får inte vara trasigt, sprucket eller vattenskadat.
 • Kopia på id-sidan av ditt pass
 • En komplett ifylld blankett. Du behöver fylla in blanketten online via länken här och sedan skriva ut. Du behöver inte boka tid själv. 
 • Ett nytaget personfoto (likt passfoto/körkortsfoto). Visumenheten har strikta regler för fotot, se regler här.
 • Inbjudningsbrev från ett företag i fastlandskina (Ej Hongkong, Macau eller Taiwan). Inbjudningsbrev måste vara underskriven samt stämplad av företaget. 

OBS: Inbjudningsbrev måste innehålla allt nedan för att bli godkänd:

 • Måste använda företagets eget brevpapper som har logga och kontaktuppgifter. Skrivet på företagets eget brevpapper med logga samt kontaktuppgifter.
 • Vilken syfte med resan, när och vart du vill besöka i Kina.
 • Introduktion om båda företagens verksamhet och relation mellan företagen.
 • Beskrivning av båda företagens verksamhet samt relation mellan företagen, se nedan:

Dina personuppgifter, namn, födelsedatum, passnummer.

Antal inresor som önskas samt antal dagar per inresa.

Persons namn och befattning som bjuder in dig och kontaktuppgifter.

Personens underskrift och direkt telefonnummer som bjuder in dig samt stämpel från företaget (officiell registrerad företagsstämpel, ofta är i röd färg)

Du kan ansöka affärsvisum för en eller två inresor (single eller double entry) på max 90 dagar per inresa. Om du ansöker visum för två inresor (double entry) måste det nämnas i inbjudan att du förväntas besöka Kina två gånger, samt även datumen för båda resorna, och antal dagar per inresa.

Multi entry-visum kan du endast söka om du har ett ”Invitation Letter of Duly Authorized Unit” (myndighetsinbjudan), eller om du varit i Kina förut och har minst två gamla stämplar i passet från de senaste 12 månaderna (dock då endast multi entry-visum giltigt i 6 månader).

Beställ ditt visum här

4. Q2 & S2-visum/Besöksvisum till Kina

Steg 1: Beställ ditt visum via denna sida. Efter mottagen beställning mailar vi dig inom 24h (vardagar) om att posta nedanstående dokument.

Den som ska åka till Kina för att besöka vänner, familj eller släktingar behöver bifoga följande:

Har du till avsikt att åka till Kina för att besöka vänner, familj eller släktingar ska bifoga följande:

 • Ditt pass i original. Ditt pass måste vara giltigt minst sex månader vid ansökningstillfället. Passet får inte vara trasigt, sprucket eller vattenskadat.
 • Kopia på id-sidan av ditt pass
 • En komplett ifylld blankett. Du behöver fylla in blanketten online via länken här och sedan skriva ut. Du behöver inte boka tid själv. 
 • Ett nytaget personfoto (likt passfoto/körkortsfoto). Visumenheten har strikta regler för fotot, se regler här.
 • Inbjudningsbrev från den personen du ska besöka i Kina. Inbjudningsbrev ska innehålla följande:
  • Inbjudarens namn Vem/vilka som blir inbjudna och ditt/era namn, personnummer och kontaktinformation etc och vad er relation är
  • Inbjudarens personnummer och kontaktinformation såsom adress och telefonnummer
  • Syftet för resan, vad ni ska göra, vilka städer ni ska besöka och hur du ska bo
  • Datum som ni ska vara i Kina
  • Om inbjudaren inte är kinesisk medborgare måste du också bifoga en kopia på inbjudarens pass och uppehållstillstånd. Om bjudaren är kines ska kopia på det kinesiska ID-kortet bifogas. (ej pass)
  • Ska du besöka en familjemedlem ska du bifoga familjebevis från Skatteverket eller motsvarande dokument som visar relationen till inbjudaren.
  • Underskrift av inbjudaren. Om inbjudaren är kines ska underskrift ske med kinesiska tecken.
 • Om du ska besöka en vän ska du även skicka in flygbokning, tur och retur.

Du kan ansöka besöksvisum för en, två eller multipla inresor (single, double eller multiple entries) på max 90 dagar per inresa. Observera att multipla inresor på max 90 dagar gäller endast för de resenärer som ska besöka familjemedlemmar. Ansöker du om visum för två eller multipla inresor måste det nämnas i inbjudan.

Beställ ditt visum här

5. X-visum/Studentvisum till Kina

Steg 1: Beställ ditt visum via denna sida. Efter mottagen beställning mailar vi dig inom 24h (vardagar) om att posta nedanstående dokument.

 • Ditt pass i original. Ditt pass måste vara giltigt minst sex månader vid ansökningstillfället. Passet får inte vara trasigt, sprucket eller vattenskadat.
 • Kopia på id-sidan av ditt pass
 • En komplett ifylld blankett. Du behöver fylla in blanketten online via länken här och sedan skriva ut. Du behöver inte boka tid själv. 
 • Ett nytaget personfoto (likt passfoto/körkortsfoto). Visumenheten har strikta regler för fotot, se regler här.
 • Antagningsbesked från skolan, i original form.
 • Blanketten JW202 som skolan skickat till dig. Blanketten ska skrivas under samt posta in orginalblanketten.

Studenter som ska söka single entry-visum (1 inresa) och ska studera mer än 6 månader kommer kunna ansöka om uppehållstillstånd i Kina.

Beställ ditt visum här

6. Z-visum/Arbetsvisum till Kina

Steg 1: Beställ ditt visum via denna sida. Efter mottagen beställning mailar vi dig inom 24h (vardagar) om att posta nedanstående dokument.

Alla som ska arbeta i Kina måste ansöka om arbetsvisum. Följande dokument ska bifogas.

 • Ditt pass i original. Ditt pass måste vara giltigt minst sex månader vid ansökningstillfället. Passet får inte vara trasigt, sprucket eller vattenskadat. (Om du har en annan nationalitet på ditt pass gäller för andra regler, läs mer nedan.
 • Kopia på id-sidan av ditt pass
 • En komplett ifylld blankett. Du behöver fylla in blanketten online via länken här och sedan skriva ut. Du behöver inte boka tid själv. 
 • Ett nytaget personfoto (likt passfoto/körkortsfoto). Visumenheten har strikta regler för fotot, se regler här.
 • Arbetstillstånd och det visumunderlag som företaget du ska jobba hos i Kina skickar till dig. Båda dokumenten i original.

Beställ ditt visum här

Övrig: Utländska / ej svenska pass

Ansöker du med ett utländskt pass (ej svenskt) kan man endast få visum för en eller två inresor och en giltighetstid på max 3 månader, oavsett typ av visum.

Följande dokument ska bifogas.

 • Alla dokument som nämns för respektive visumtyp ovan.

Vid utländska passa ska ytterligare dokument bifogas.

 • Personbevis (stämplat och signerat, i original) oavsett typ av visum
 • En kopia av ditt giltiga uppehållstillstånd i Sverige, utfärdat av Migrationsverket (gäller ej nordiska medborgare och andra medborgare som ej behöver uppehållstillstånd i Sverige)
 • Kopia av din svenska legitimation
 • Intyg från din svenska arbetsgivare. Det ska på intyget framgå att du arbetar på företaget, hur länge du har arbetat där samt dina arbetsuppgifter), eller
 • Intyg från din svenska skola

Priser för svenska och utländska medborgare:

En inresa (single entry) Ansöka via Kinaupplevelser

Sverige                                      2500

Övriga                                       2500

USA                                           2800

Rumänien                                2500

Canada                                     2800

Polen                                        2500

Två inresor (double entries) Ansöka via Kinaupplevelser

Sverige                                                   2500

Övriga                                                    2500

USA                                                        2800

Rumänien                                             2500

Kanada                                                  2800

Polen                                                     2500

Beställ ditt visum här

Våra paketresor